کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
سنجش سطح پایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی در شهرستان لنگرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.22034/gp.2023.50883.2985

معصومه نوروزی نژاد؛ مجید یاسوری؛ روح اله اوجی


تبیین شاخص‌ها و پهنه‌بندی ریخت شناسی شهری از منظر توسعه پایدار؛ مطالعه موردی: منطقه یک شهرتبریز

دوره 27، شماره 85، مهر 1402

10.22034/gp.2022.52249.3019

امین حمیدی؛ داریوش ستار زاده؛ نیما ولیزاده؛ لیدا بلیلان اصل


تحلیل عوامل مؤثر در همه شمولی کلانشهر تبریز

دوره 26، شماره 81، آبان 1401، صفحه 25-41

10.22034/gp.2022.49861.2956

فریدون بابایی اقدم؛ هادی حکیمی؛ نادر تابعی


تحلیل تطبیقی زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص های کالبدی مناطق ده گانه کلانشهرتبریز

دوره 26، شماره 81، آبان 1401، صفحه 189-173

10.22034/gp.2021.48133.2897

عاطفه فرج الهی؛ محمد رضا پورمحمدی؛ رحیم حیدری چیانه؛ داود مختاری


تحلیل سطح توسعه پایدار مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی روستایی (مورد مطالعاتی: شهرستان جیرفت)

دوره 25، شماره 75، اردیبهشت 1400، صفحه 35-49

10.22034/gp.2021.36670.2517

محسن آقایاری هیر؛ محمد ظاهری؛ حسین کریم زاده؛ رضا طالبی فرد


مدل ترکیبی اولویت بندی استراتژیهای حمل و نقل هوشمند مورد پژوهی: کلانشهر تبریز

دوره 23، شماره 67، اردیبهشت 1398، صفحه 25-44

توحید احمدی؛ زهره فنی؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


ارزیابی و تحلیل توسعه پایدار روستاهای پیرامونی کانون های گردشگری در ناحیه اردبیل

دوره 22، شماره 64، شهریور 1397، صفحه 169-188

مصطفی طالشی؛ کیومرث خداپناه؛ محسن آقایاری هیر


ارزیابی پتانسیل میان افزایی در محور تاریخی-فرهنگی کلانشهر تبریز

دوره 17، شماره 43، خرداد 1392، صفحه 41-70

محمدرضا پورمحمدی؛ آرزو شفاعتی؛ کیومرث ملکی


نقش دانش حقوقی در رفاه اجتماعی روستاییان، مطالعه موردی: دهستان میان کوه غربی- شهرستان پلدختر- استان لرستان

دوره 16، شماره 42، اسفند 1391، صفحه 45-63

مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن¬الدین افتخاری؛ مهدی رحمتی