نویسنده = داود مختاری
تعداد مقالات: 17
1. تحلیل روابط تغییرات بارش و سطح آبهای زیرزمینی دشت مرند با روش NRMC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

10.22034/gp.2020.40649.2647

یونس نیکوخصال؛ علی اکبر رسولی؛ داود مختاری؛ خلیل ولیزاده کامران


2. نقش عناصر و عوامل اقلیمی موثر در مکانیابی مراکز نظامی استان آذربایجان شرقی با رویکرد پدافند غیر عامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

رضا سلیمانی؛ خلیل ولیزاده کامران؛ داود مختاری؛ علی سعیدی


3. واسنجی و اعتبار سنجی مدل SWAT در شبیه سازی رواناب و رسوب در حوضه آبریز شهر چای میانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1399

10.22034/gp.2020.40775.2656

محمد حسین رضائی مقدم؛ داود مختاری؛ مچید شفیعی مهر


4. تحلیل کمی ناپایداری های دامنه ای در دامنه های مشرف بر اتوبان در حال احداث تهران- شمال (تهران- سولقان) با استفاده از روش رگرسیون لجستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

دکتر شهرام روستایی؛ داود مختاری؛ کریستینه جانانه


5. بررسی تغییرات بارش‌های حدی در استان تهران با استفاده از مدل مقادیر اوج های بالاتر از آستانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

ابراهیم احمدزاده؛ خلیل ولیزاده کامران؛ داود مختاری؛ علی اکبر رسولی


6. بررسی تأثیر پارامترهای اقلیمی بر میزان افت سطح آبهای زیرزمینی با استفاده از شاخصهای SPI و SWI(مطالعه مورد: آبخوان دشت مرند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

یونس نیکوخصال؛ علی اکبر رسولی؛ داود مختاری؛ خلیل ولیزاده کامران


7. پایش زمین‌لغزش‌ها با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری InSAR (مطالعه موردی : منطقه اهر تا ورزقان)

دوره 25، شماره 75، بهار 1400، صفحه 113-126

10.22034/gp.2021.10847

لیلا خدائی قشلاق؛ شهرام روستایی؛ داود مختاری؛ خلیل ولیزاده کامران


9. شناسایی و استخراج گسل‌ها بر پایه RS & GIS و شواهد ژئومورفیک فعالیت آن‌ها در پهنه گسلی قوشاداغ در شمال‌غرب ایران

دوره 24، شماره 74، زمستان 1399، صفحه 89-101

10.22034/gp.2021.10836

احد رنجبری؛ موسی عابدینی؛ داود مختاری؛ خلیل ولیزاده کامران


10. کاربرد توزیع مقادیر حدی در تحلیل دماهای حدی استان کرمانشاه

دوره 24، شماره 72، تابستان 1399، صفحه 61-80

رضا افروشه؛ علی اکبر رسولی؛ داود مختاری؛ طاهره جلالی


11. مدلسازی GIS و RS پایه تغییرات خط ساحلی شرقی و غربی بندر جاسک در دربازه زمانی سالهای 1989تا 2016

دوره 24، شماره 71، بهار 1399، صفحه 369-390

شبنم محمودی؛ داود مختاری؛ محمد حسین رضایی مقدم؛ عباس مرادی


12. پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبریز طالقان با استفاده از شاخص آنتروپی شانون

دوره 24، شماره 71، بهار 1399، صفحه 125-150

شهرام روستایی؛ داود مختاری؛ زهرا اشرفی فینی


14. بررسی پلان قوسی و تنوع در شاخص سینوسی رودخانه کلیبر چای

دوره 22، شماره 64، تابستان 1397، صفحه 81-101

محمد حسین رضایی مقدم؛ محمدرضا نیکجو؛ داود مختاری؛ احمد فاخری فرد؛ کاظم خوشدل