مقاله علمی پژوهشی
تحلیلی بر شرایط زیست اقلیمی و درجه روزهای نیاز گرمایشی و سرمایشی شهر اسلام‌آباد غرب

علیرضا انتظاری؛ حمزه احمدی؛ مختار کرمی؛ طالب احمدی

دوره 21، شماره 59 ، اردیبهشت 1396، صفحه 1-21

https://doi.org/5

چکیده
  یکی از کاربردهای اقلیم در برنامه‌ریزی محیطی شناخت پتانسیل‌های بیوکلیمایی مناطق مختلف است. در این تحقیق، شرایط زیست اقلیمی شهر اسلام­آباد غرب براساس داده­های اقلیمی در مقیاس ماهانه براساس شاخص­های زیست­قلیمی، بیکر، ترجونگ، فشار عصبی، سوز باد و اولگی ارزیابی شد، نیازهای گرمایشی و سرمایشی شهر اسلام­آباد غرب نیز با استفاده ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی آب و هواشناسی
شناسایی الگوهای همدید بارش‌های شدید تابستانه در سواحل جنوبی دریای خزر

مسعود جلالی؛ علی شاهبایی؛ وهاب کمریان

دوره 21، شماره 59 ، اردیبهشت 1396، صفحه 23-39

https://doi.org/6

چکیده
  در تحقیق حاضر تلاش شد در چارچوب روش محیطی به گردشی، الگوهای همدید ایجادکننده‌ بارش‌های شدید تابستانه در سواحل جنوبی دریای خزر شناسایی شود. بدین منظور با استفاده از آمار بارش روزانه 40 ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی منطقه برای دوره‌ 20 ساله­ 1991 تا 2010 و به وسیله‌ روش صدک، 29 روز دارای بارش بیش از 15 میلی‌متر که حداقل در 30 درصد ایستگاه‌های ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی ژئومورفولوژی
ارزیابی توانمندی ژئوتوریسمی ژئومورفوسایت‌های روستای ورکانه به‌روش پری‌یرا

سید اسدالله حجازی؛ ستاره فرمانی منصور

دوره 21، شماره 59 ، اردیبهشت 1396، صفحه 41-63

https://doi.org/7

چکیده
  اشکال ژئومورفولوژیک و نمود آن­ها در مکان­های ژئومورفیکی یکی از ارکان اصلی دانش ژئوتوریسم است. محوریت مطالعاتی در این شاخه­ علمی، تعیین لندفرم­های ویژه­ گردشگری و ترکیب نمودن آن با مواریث فرهنگی، تاریخی و اکولوژیکی به منظور دست­یابی به توسعه پایدار گردشگری است. بنابراین مکان­های ژئومورفیک به­صورت اشکال و فرآیندهای ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی ژئومورفولوژی
تغییرات کاربری زمین شهری و اثر آن بر کاربری‌های عمومی در شهر

اکبر رحیمی

دوره 21، شماره 59 ، اردیبهشت 1396، صفحه 65-88

https://doi.org/8

چکیده
  شهر تبریز به­عنوان بزرگ­ترین شهر شمالغرب کشور، از چند دهه گذشته به گسترش فضایی-کالبدی سریع روی آورده است. به­طوری­که مساحت شهر تبریز از 1770 هکتار در سال 1335 به 25000 هکتار در سال 1385، افزایش یافته است. عدم سیاست­گذاری صحیح در کنترل توسعه شهری و مدیریت زمین، باعث پیچیدگی مشکلات شهری گردیده است که کمبود کاربری­های عمومی یکی از این ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری
کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش

محمدحسین رضایی مقدم؛ محمدرضا نیکجو؛ کامران خلیل ولیزاده؛ بلواسی ایمانعلی؛ مهدی بلواسی

دوره 21، شماره 59 ، اردیبهشت 1396، صفحه 89-111

https://doi.org/9

چکیده
  ین‌لغزش به­عنوان یکی از مخاطرات طبیعی در مناطق کوهستانی محسوب می‌شود که هر ساله منجر به خسارات زیادی می‌شود. حوضه آبریز دوآب الشتر با داشتن چهره‌ای کوهستانی و مرتفع و شرایط طبیعی مختلف دارای استعداد بالقوه زمین‌لغزش است. هدف از این تحقیق پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در حوضه دوآب الشتر می‌باشد. ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی برنامه ریزی روستایی
تحلیل عوامل مؤثر بر گرایش روستائیان به دریافت تسهیلات بهسازی مسکن روستایی مورد مطالعاتی: (دهستان مهروئیه- شهرستان فاریاب)

محمدرضا رضوانی؛ حبیب لطفی مهروئیه؛ رضا طالبی فرد

دوره 21، شماره 59 ، اردیبهشت 1396، صفحه 113-132

https://doi.org/10

چکیده
  با توجه به آسیب­پذیری شدید مساکن روستایی، پرداخت اعتبارات ارزان قیمت به روستاییان به­عنوان یکی از مهم­ترین راهبردهای بهسازی مسکن در کشور، به­ویژه در دهه اخیر بوده است. بنابر این مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به دریافت این تسهیلات، یکی از مهم­ترین مسائلی است که می­تواند در اجرای موفق این راهبرد نقش مؤثری ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی برنامه ریزی شهری
بررسی تأثیر مالکیت مسکن در استقلال تصمیم‌گیری و نقش‌آفرینی زنان در شهر (مورد: سنندج)

شهریور روستایی؛ سونیا کرمی

دوره 21، شماره 59 ، اردیبهشت 1396، صفحه 133-151

https://doi.org/11

چکیده
  مسکن بزرگ­ترین سرمایه خانواده‌ها به خصوص در کشورهای جهان سوم را تشکیل می‌دهد. از آنجایی که هر منبع اقتصادی با خود قدرت اجتماعی و سیاسی را به­همراه می‌آورد، داشتن مسکن و مالکیت آن نیز مزایای زیادی را به­همراه دارد. این مزایا زمانی پررنگ‌تر می‌شود که به گروهی از افراد جامعه تعلق بگیرد که زمانی از آن مزایا بی‌بهره بوده‌اند و ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری
بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر توانمندسازی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

محمد تقی رهنمایی؛ اسماعیل علی اکبری؛ اسماعیل صفرعلی زاده

دوره 21، شماره 59 ، اردیبهشت 1396، صفحه 153-174

https://doi.org/12

چکیده
  گردشگری به­عنوان بزرگ‌ترین تحرک اجتماعی با پیامدهای فرهنگی، اقتصادی و فضایی متعددی همراه است. بدین جهت، اثربخش کردن هرچه بیش­تر توسعه گردشگری و ارتقاء پیامدهای مثبت آن، نیازمند شناخت و توجه ویژه به توانمندسازی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی توسعه گردشگری استان آذربایجان غربی است. این مطالعه از نظر ماهیت ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی آب و هواشناسی
پیش‌بینی تاریخ‌های شروع و پایان یخبندان‌های سبک و سنگین استان کرمانشاه بر اساس برونداد مدل‌های اقلیمی Bcm2 و Hadcm3 با بهره‌گیری از ریزگردان LARS–

برومند صلاحی؛ مهدی عالی جهان؛ سعیده عینی؛ جعفر درخشی

دوره 21، شماره 59 ، اردیبهشت 1396، صفحه 175-195

https://doi.org/13

چکیده
  هدف از این پژوهش، پیش­بینی یخبندان­های متوسط و شدید سه ایستگاه کرمانشاه، سرپل ذهاب و کـنگاور با استفاده از خروجی مدل ریزگردان لارس در دو دهه آینده می­باشد. داده­های ورودی مدل­های مورد استفاده در این پژوهش شامل متغیرهای بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه و تابش در مقیاس روزانه طی دوره زمانی 2012- 1992 می­باشند. در پژوهش حاضر با استفاده ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
تحلیل فضایی و اولویت‌بندی استان‌های ایران به منظور برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

اصغر ضرابی؛ رسول بابانسب؛ علیرضا رحیمی چم چانی؛ جبار علیزاده اصل

دوره 21، شماره 59 ، اردیبهشت 1396، صفحه 197-220

https://doi.org/15

چکیده
  فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)[1] به عنوان پارادایم جدید حاکم بر توسعه، با اثرگذاری بر نحوه تفکر و عمل و تغییر الگوهای کار و زندگی، محوریت تمامی جنبه­های تحول و پیشرفت قرار گرفته و در واقع هم علت توسعه و هم نشان توسعه‌یافتگی محسوب می­شود. با توجه به رشد روزافزون منفعت­های اتخاذ این فناوری جهت پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی برنامه ریزی شهری
راهبردهای توسعه پایدر حمل و نقل شهری با استفاده از تحلیل شبکه (مطالعه موردی: ساختار مدیریت حمل و نقل کلانشهر تبریز)

زهره فنی؛ توحید احمدی؛ محمدتقی رضویان

دوره 21، شماره 59 ، اردیبهشت 1396، صفحه 221-242

https://doi.org/16

چکیده
  حمل و نقل شهری یکی از مهم­ترین مسایل کلانشهرهای ایران است و علی­رغم اهمیتی که این سیستم در کلانشهرهای ایران دارد، برنامه­ریزی راهبردی مدونی که راهنمای توسعه این سیستم باشد کم­تر به چشم می­خورد. شهر تبریز نیز به­عنوان یکی از کلانشهرهای کشور از مشکلات ناشی از سیستم حمل و نقل ناکارآمد مستثنی نمی­باشد. و حمل و نقل این شهر نیز ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
نقش ناهنجاری‌های دمایی کره زمین در تغییرپذیری دماهای حداقل ایران

یوسف قویدل رحیمی؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ مهدی غالی جهان

دوره 21، شماره 59 ، اردیبهشت 1396، صفحه 243-261

https://doi.org/17

چکیده
  امروزه اثرات گرمایش جهانی بر روی جنبه­های مختلف کره زمین بر کسی پوشیده نیست. به­دلیل اهمیت این موضوع، پژوهش پیش رو جهت آشکار­سازی تأثیر گرمایش جهانی بر روی دماهای حداقل، به­صورت ماهانه و دوره­ای (سرد و گرم) انجام گرفته است. برای انجام این پژوهش از دو دسته داده، داده­های دمای 17 ایستگاه سینوپتیک کشور و مقادیر متناظر آن، داده­های ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی برنامه ریزی شهری
بررسی توسعه فیزیکی – کالبدی شهر فنوج بر اساس راهبرد رشد هوشمند

اکبر کیانی؛ احمد رئیسی

دوره 21، شماره 59 ، اردیبهشت 1396، صفحه 263-280

https://doi.org/18

چکیده
  رشد و توسعه شهرها باعث استفاده نابجا از زمین شهری و توسعه پراکنده شهرها گردیده است. این مسأله باعث شکل­گیری رویکردی با عنوان رشد هوشمند شهری شده است که هدف آن نظم دادن به توسعه شهرها است. بر این اساس در پژوهش حاضر به­ مطالعه چگونگی توسعه­ فیزیکی-کالبدی شهر فنوج پرداخته می­شود. در واقع هدف اصلی پژوهش، تعیین راهکارهای جلوگیری از ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی برنامه ریزی شهری
تحلیل همدیدی ـ ترمودینامیکی مکانیسم ابر در منطقه آذربایجان

حسن لشکری؛ یوسف زارعی؛ محمد مرادی

دوره 21، شماره 59 ، اردیبهشت 1396، صفحه 281-301

https://doi.org/20

چکیده
  به‌منظور بررسی ویژگی‌های همدیدی ـ ترمودینامیکی سازوکار ابر در منطقه آذربایجان در دوره آماری 2009-2000 با استفاده از دو شاخص بارش متوسط 15 میلی‌متر و بارش فراگیر، 13 روز شاخص انتخاب شد. برای بررسی نحوه تکوین سامانه‌های همدیدی از میدان فشار سطح دریا و ارتفاع ترازهای 850 و 500 هکتوپاسکال استفاده‌ شد. از مقدار نم­ویژه 850 و 700 هکتوپاسکال برای ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای
پتانسیل‌سنجی احداث نیروگاه‌های خورشیدی در ایران با روش‌های تاپسیس، فازی تاپسیس و فازی سوگنو

نوید هوشنگی؛ علی اصغر آل شیخ

دوره 21، شماره 59 ، اردیبهشت 1396، صفحه 303-327

https://doi.org/21

چکیده
  ایران در کمربند خورشیدی زمین و نواحی پرتابش آن واقع‌شده است؛ از این ­رو در بسیاری از نقاط کشور می­توان انرژی مورد نیاز را از طریق خورشید تأمین نمود. عوامل متعددی از جمله میزان تابش کلی خورشیدی، زیرساخت­های منطقه­ای، شبکه­های انتقال نیرو در انتخاب مکان بهینه تأثیرگذارند. این تحقیق با استفاده از سیستم­های تصمیم­گیری چندمعیاره، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای
Extended Abstracts(چکیده های گسترده به زبان انگلیسی)
دوره 21، شماره 59 ، اردیبهشت 1396، صفحه 329-387

https://doi.org/301

چکیده
  Iran is located on the world’s Sun Belt; therefore the required energy of many parts of the country can be generated through photovoltaic systems. Nowadays, with the increasing growth of energy consumption, the tendency to use renewable energy and specifically solar powers is rising. Within 2000 to 2007, world energy production increased 10.3 percent per capita (Department of Energy, Iran).This consumption increase in 2030 reaches over 48% and even 60%  in 2000. However, disadvantages of fossil energy led international community to use new types of renewable energy. Among the renewable ...  بیشتر