کلیدواژه‌ها = کلانشهر تبریز
کاربرد شبکۀ عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی در ارزیابی آلودگی هوای کلانشهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1401

10.22034/gp.2022.51620.3003

حسن محمودزاده؛ محمد صمدی؛ مجید پایدار


تحلیلی بر سناریوهای تاب آوری در برابر زلزله در شهرهای ایران با رویکرد آینده پژوهی (نمونه موردی :کلانشهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

10.22034/gp.2022.51770.3011

شیفته بدرآذر؛ کریم حسن زاده دلیر؛ علی آذر


بررسی نقش گوشی هوشمند در شکل گیری تصویر مقصد از منظر شهروندان کلانشهر تبریز

دوره 27، شماره 83، اردیبهشت 1402

10.22034/gp.2023.14677

پریا توفیقی سردرودی اصل؛ فریبا کرمی؛ ابوالفضل قنبری


سنجش و ارزیابی بعد ذهنی زیست پذیری در بافت های شهری کلانشهر تبریز

دوره 24، شماره 74، بهمن 1399، صفحه 135-151

10.22034/gp.2021.10755

سید علی عارف حسینی؛ علی پناهی؛ علی آذر؛ رضا ولی زاده


سنجش و ارزیابی الگوی رشد فضایی- کالبدی کلانشهر تبریز

دوره 24، شماره 71، اردیبهشت 1399، صفحه 245-271

10.22034/gp.2020.10539

مهدی عبداله زاده؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی


بررسی وضعیت کلانشهر تبریز در مسیر جهانی شدن با تاکید بر پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری

دوره 23، شماره 70، اسفند 1398، صفحه 59-77

کریم حسین زاده دلیر؛ علیرضا سلطانی؛ یحیی کریم پور


مدل ترکیبی اولویت بندی استراتژیهای حمل و نقل هوشمند مورد پژوهی: کلانشهر تبریز

دوره 23، شماره 67، اردیبهشت 1398، صفحه 25-44

توحید احمدی؛ زهره فنی؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


بررسی عوامل مؤثر بر رفتار آتی گردشگران شهری در مناطق 2 و 8 کلانشهر تبریز

دوره 21، شماره 62، اسفند 1396، صفحه 247-262

3-11

ابوالفضل قنبری؛ محمد عباسزاده؛ سمیرا هاشمی امین


ارزیابی و تحلیل گسترش فـضائی کلانشهر تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه

دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 219-238

رسول قربانی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ حسن محمودزاده


ارزیابی سطح رضایت شهروندان از کیفیت محیط شهری (نمونه موردی: مناطق شهری ده‌گانه کلانشهر تبریز)

دوره 19، شماره 51، فروردین 1394، صفحه 193-219

اصغر ضرابی؛ جابر علی زاده؛ بهزاد رنجبرنیا؛ محمدجواد کاملی فر؛ مهدی احمدیان