موضوعات = آب و هواشناسی
ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم بر تراز آب زیرزمینی حوضه آبریز تسوج

دوره 21، شماره 60، شهریور 1396، صفحه 143-160

05

مجید رضائی بنفشه؛ طاهره جلالی عنصرودی


پیش‌بینی احتمال تکرار دوره‌های خشکسالی و اثر آن بر پوشش گیاهی در استان گلستان

دوره 21، شماره 60، شهریور 1396، صفحه 179-196

07

امان اله فتح نیا؛ سعید رجایی؛ فرزانه برزو


شناسایی الگوهای همدید بارش‌های شدید تابستانه در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 21، شماره 59، اردیبهشت 1396، صفحه 23-39

6

مسعود جلالی؛ علی شاهبایی؛ وهاب کمریان


تجزیه و تحلیل دوره‌های بازگشت یخبندان و توزیع زمانی آن‌ در مراغه

دوره 20، شماره 58، بهمن 1395، صفحه 83-100

2

سعید جهانبخش اصل؛ شهناز راشدی؛ مهدی اصلاحی


ناحیه‌بندی اقلیمی آب قابل بارش جو ایران‌زمین

دوره 20، شماره 58، بهمن 1395، صفحه 181-202

2

حسین عساکره؛ مهدی دوستکامیان


ارزیابی همگنی سری‌های زمانی دمای بیشینه و کمینه سالانه و فصلی (مطالعه موردی ناحیه خزر)

دوره 20، شماره 57، آذر 1395، صفحه 133-149

2-1

علی محمد خورشیددوست؛ علی اکبر رسولی؛ علی سلاجقه؛ مجتبی نساجی زواره


تحلیل طیفی سری های زمانی بارش سالانه ایران

دوره 20، شماره 57، آذر 1395، صفحه 217-236

2

بهلول علیجانی؛ علی بیات؛ مهدی دوستکامیان؛ یدالله بلیانی


توان های اقلیمی ایران برای کشت سویا

دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 89-105

حسن ذوالفقاری؛ بهمن فرهادی؛ حمید رحیمی


تحلیل همدید فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت در زمان رخداد بارش‌های سنگین شمال غرب ایران

دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 107-126

66

مجید رضایی بنفشه؛ فاطمه جعفری شندی؛ فرشته حسین علی پور گزی؛ مجید علیمحمدی


استفاده از روش کم ترین مربعات در ایجاد مدل رقومی بارش (DPM)

دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 127-148

محمدحسین رضائی‌مقدم؛ خلیل ولیزاده کامران؛ مهدی بلواسی؛ حسین خیری استیار؛ صیاد اصغری سرسکانرود


نقش اثرات الگوی پیوند از دور دریای شمال-خزر در نوسان پذیری دماهای بیشینه ایران

دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 239-255

یوسف قویدل رحیمی؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ داریوش حاتمی زرنه


پیش‌بینی دمای کمینه و بیشینه، تابش و بارش در ایستگاه سینوپتیک رشت تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم

دوره 20، شماره 55، اردیبهشت 1395، صفحه 29-44

2

نادر پیرمرادیان؛ حسین هادی نیا؛ افشین اشرف زاده


طبقه‌بندی دمایی ایستگاه‌های هواشناسی کشور با استفاده از خوشه‌بندی فازی و شبکه عصبی مصنوعی کوهونن

دوره 20، شماره 55، اردیبهشت 1395، صفحه 45-63

2

محمدعلی قربانی؛ سرور پوربابک؛ حسین جباری خامنه؛ اسماعیل اسدی؛ محمدحسن فاضلی فرد


بازسازی بیش از یک قرن بارندگی سالیانه از روی حلقه‌های درختی بلوط ایرانی (Quercus persica) در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی منطقه دنا)

دوره 20، شماره 55، اردیبهشت 1395، صفحه 65-86

2

حمید جلیلوند؛ حسین زارعان؛ حجت ا... یزدانپناه؛ سعید موحدی؛ مهدی مومنی؛ نبی ا... یارعلی


ناحیه بندی آب و هوایی استان گیلان با روش های چندمتغیره

دوره 19، شماره 54، بهمن 1394، صفحه 235-251

غلام عباس فلاح قالهری؛ مهدی اسدی؛ علیرضا انتظاری


بررسی روند تغییرات فـراوانی روزهای هـمراه با یخبندان های فراگیر و نیمه فراگیر ایران

دوره 19، شماره 54، بهمن 1394، صفحه 303-327

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی