نویسنده = شهریور روستایی
عنوان: آینده‌پژوهی فرایند تغییرات تراکم شهری (مطالعه موردی: منطقه 2 شهرداری تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22034/gp.2022.49677.2950

شهریور روستایی؛ کوثر عراقی


تحلیلی بر رابطه بین تغییرات سبک زندگی و الگوی مسکن اسلامی مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز

دوره 27، شماره 83، اردیبهشت 1402

10.22034/gp.2023.15536

علی میرزایی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ شهریور روستایی


بررسی رابطه تراکم جمعیت و پایداری اجتماعی نمونه مورد مطالعه: شهر ارومیه

دوره 24، شماره 73، آبان 1399، صفحه 219-235

10.22034/gp.2020.11234

شهریور روستایی؛ اسماعیل علی اکبری؛ رباب حسین زاده


بررسی نقش توسعه میان افزا دراصلاح بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله حکم آباد تبریز)

دوره 24، شماره 72، شهریور 1399، صفحه 183-204

10.22034/gp.2020.10834

مهسا خوش سیمای سردرود؛ اکبر اصغری زمانی؛ شهریور روستایی


ارزیابی فقر شهری در محلات اسکان غیررسمی شهر کرمانشاه با استفاده از مدل تحلیل عاملی (نمونه موردی محله دولت آباد و شاطرآباد سال 1385)

دوره 19، شماره 53، مهر 1394، صفحه 137-166

شهریور روستایی؛ محسن احدنژاد؛ اکبر اصغری زمانی؛ علیرضا زنگنه؛ شهرام سعیدی


پهنه بندی زمین برای توسعه شهری بخش مرکزی منطقه آزاد ارس با استفاده از مدل AHP

دوره 18، شماره 47، فروردین 1393، صفحه 149-169

شهریور روستایی؛ اکبر اصغری زمانی؛ علی زلفی