موضوعات = برنامه ریزی شهری
تعداد مقالات: 140
1. تبیین ساختار اکولوژی شهری در راستای ارتقای ضریب تاب آوری زیست محیطی با استفاده از تحلیل متریکهای سیمای سرزمین ( مطالعه موردی شهر بهشهر )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

10.22034/gp.2021.42841.2741

ابراهیم زاهدی کلاکی؛ صدرالدین متولی؛ حسن محمودزاده؛ جانباز قبادی غلامرضا


2. تحلیل انتقادی بر عملکرد بازیگران شهری در تولید متن سکونتگاه‌های مساله‌دار شهری(مورد پژوهی: محله اسلام آباد شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

10.22034/gp.2021.42611.2732

محسن احدنژاد روشتی؛ محمد تقی حیدری؛ سعید نجفی


3. بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد در تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری نمونه موردی کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1399

10.22034/gp.2020.41750.2712

فرشته رضایی؛ جمیله توکلی نیا؛ مظفر صرافی


4. بررسی تطبیقی تغییرات ساختاری سیمای سرزمین پایه الگوهای توسعه شهری کلان شهر تبریز، ارومیه و شهر مراغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

10.22034/gp.2021.45905.2835

حسن محمودزاده؛ فاطمه زینی گلدر؛ زینت محمدپور سنگانی


5. واکاوی مولفه‌های موثر در تحقق پذیری شهر خلاق با رویکرد آینده‌نگری پایدار (مطالعه موردی: شهر رودیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1399

10.22034/gp.2021.43093.2749

روح الله عرب عامری؛ عباس ارغان؛ سعید کامیابی


6. شبیه ‏سازی رفتار رانندگان در میادین چراغ‏دار با رویکرد مدیریت ترافیک شهری (مطالعه موردی میدان ۱۳ آبان شهر همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

10.22034/gp.2020.40452.2641

سید فرزین فائزی؛ محمدرضا الیاسی؛ مرتضی پذیره


7. بررسی تاثیر شاخص‌های فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی کیفیت زندگی بر میزان رضایت شهروندان شهرکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

10.22034/gp.2021.39756.2619

پژمان محمدی ده چشمه


8. تحلیل تاثیر عوامل کالبدی-فضایی بر میزان پیاده‌روی شهروندان ، مورد مطالعه: محلات شهر قائن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

10.22034/gp.2020.40195.2626

سعید حسین آبادی


9. تحلیل اثربخشی طرح های توسعه شهری در توسعه مسکن با رویکرد آینده پژوهی (موردی: منطقه 3 شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1399

10.22034/gp.2020.41580.2692

جلیل خطیبی؛ رحیم سرور؛ بختیار عزت پناه


10. آینده‌پژوهی عوامل موثر بر شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در کلانشهر تبریز با استفاده از رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

10.22034/gp.2020.40751.2652

رسول قربانی؛ شهریور روستایی؛ سونیا کرمی


11. جستاری بر مفهوم رانت و عوامل کلیدی موثر بر بروز آن در مدیریت شهری ایران(مطالعه موردی شهرداری تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1399

10.22034/gp.2021.41206.2675

اکبر اصغری زمانی؛ شهریور روستایی؛ حجت محمدی ترکمانی


12. ارزیابی ترجیحات در منظر ورودیهای شهر سقز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1400

10.22034/gp.2021.42366.2723

اکبر رحیمی؛ رامین نقشبندی


13. ارائه الگو برای مدیریت راهبردی تاب آوری شبکه حمل و نقل درون شهری در منطقه یک شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1399

10.22034/gp.2021.41250.2676

اکرم علی محمدی؛ صدرالدین متولی؛ آزیتا رجبی


15. بررسی مغایرت کارکردی کاربری های شهری در ارتباط با ارزش زمین (مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تبریز)

دوره 25، شماره 75، بهار 1400، صفحه 1-16

10.22034/gp.2021.12781

اکبر اصغری زمانی؛ حسین کریم زاده؛ عذرا فضائلی کلوانق


19. بررسی مولفه های کالبدی برالگوها ی رفتاری شهروندان خیابان سی‌تیر شهر تهران

دوره 25، شماره 75، بهار 1400، صفحه 279-292

10.22034/gp.2021.10779

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ پرستو محمدی بالینی


23. تبیین الگوی بازآفرینی بافت تاریخی با رویکرد توسعه‌ی گردشگری (مطالعه‌ی موردی: شهر تبریز)

دوره 24، شماره 74، زمستان 1399، صفحه 43-60

10.22034/gp.2021.11052

احمد پوراحمد؛ رحمت اله فرهودی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ طهورا شفاعت قراملکی