موضوعات = ژئومورفولوژی
تعداد مقالات: 55
1. واسنجی و اعتبار سنجی مدل SWAT در شبیه سازی رواناب و رسوب در حوضه آبریز شهر چای میانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1399

10.22034/gp.2020.40775.2656

محمد حسین رضائی مقدم؛ داود مختاری؛ مچید شفیعی مهر


2. تحلیل کمی ناپایداری های دامنه ای در دامنه های مشرف بر اتوبان در حال احداث تهران- شمال (تهران- سولقان) با استفاده از روش رگرسیون لجستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

دکتر شهرام روستایی؛ داود مختاری؛ کریستینه جانانه


3. ارزیابی دینامیک جانبی مجرای رودخانه کهمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

10.22034/gp.2021.44161.2765

ایمانعلی بلواسی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ فریبا اسفندیاری؛ بتول زینالی


4. ارزیابی میزان فرونشست در شهرهای غربی استان همدان با استفاده از تصاویر راداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

10.22034/gp.2021.43657.2757

معصومه رجبی؛ شهرام روستایی؛ سیدمحمدرضا جوادی


5. ارزیابی مخاطرات ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز زنوزچای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22034/gp.2020.41646.2698

موسی عابدینی؛ بیوک فتحعلی زاده؛ معصومه رجبی


6. تحلیل فضایی فرونشست زمین و افت آب زیرزمینی با استفاده از مدل GWR (مطالعه موردی: آبخوان نورآباد ممسنی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

نجمه شفیعی؛ لیلا گلی مختاری؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ رحمان زندی


8. پایش زمین‌لغزش‌ها با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری InSAR (مطالعه موردی : منطقه اهر تا ورزقان)

دوره 25، شماره 75، بهار 1400، صفحه 113-126

10.22034/gp.2021.10847

لیلا خدائی قشلاق؛ شهرام روستایی؛ داود مختاری؛ خلیل ولیزاده کامران


9. بررسی پایداری رودخانه زاب از طریق طبقه بندی مورفولوژیکی آبراهه به روش رزگن

دوره 25، شماره 75، بهار 1400، صفحه 141-155

10.22034/gp.2021.10858

معصومه رجبی؛ شهرام روستایی؛ محسن برزکار


11. شناسایی و استخراج گسل‌ها بر پایه RS & GIS و شواهد ژئومورفیک فعالیت آن‌ها در پهنه گسلی قوشاداغ در شمال‌غرب ایران

دوره 24، شماره 74، زمستان 1399، صفحه 89-101

10.22034/gp.2021.10836

احد رنجبری؛ موسی عابدینی؛ داود مختاری؛ خلیل ولیزاده کامران


12. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر مقادیر رسوب معلق در تعدادی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

دوره 24، شماره 73، پاییز 1399، صفحه 47-66

10.22034/gp.2020.11233

نیر آقابیگی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ محمد گلشن


15. مدل‌سازی مؤلفه‌های مورفومتری فروچاله های گچی

دوره 24، شماره 73، پاییز 1399، صفحه 237-256

10.22034/gp.2020.10796

حمیده غلام حیدری؛ مژگان انتظاری؛ حاجی کریمی؛ محمدحسین رامشت


16. ارزیابی توانمندی‌های اکوتوریسم دامنه‌های شمالی رشته کوه بزقوش

دوره 24، شماره 72، تابستان 1399، صفحه 129-150

سیداسدالله حجازی؛ معصومه رجبی؛ اسماء شعرباف بهتاش


17. مدلسازی GIS و RS پایه تغییرات خط ساحلی شرقی و غربی بندر جاسک در دربازه زمانی سالهای 1989تا 2016

دوره 24، شماره 71، بهار 1399، صفحه 369-390

شبنم محمودی؛ داود مختاری؛ محمد حسین رضایی مقدم؛ عباس مرادی


18. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر مقادیر رسوب معلق در تعدادی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

دوره 24، شماره 71، بهار 1399، صفحه 1-21

نیر آقابیگی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ محمد گلشن


19. پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبریز طالقان با استفاده از شاخص آنتروپی شانون

دوره 24، شماره 71، بهار 1399، صفحه 125-150

شهرام روستایی؛ داود مختاری؛ زهرا اشرفی فینی


20. تحلیل ساختار ژئومورفولوژی در مکان یابی و توسعه نقاط شهری (مطالعه موردی: شهر مریوان)

دوره 24، شماره 71، بهار 1399، صفحه 221-243

نگین عالی؛ معصومه رجبی؛ میر اسدالله حجازی؛ شهرام روستایی