برآورد مقدار تبخیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: ایستگاه تبریز)

دوره 23، شماره 68، شهریور 1398، صفحه 71-90

علی محمد خورشیددوست؛ حمید میرهاشمی؛ موسی نظری


تحلیل روند بارش¬های سنگین در شهر زنجان

دوره 16، شماره 39، اردیبهشت 1391، صفحه 73-88

حسین عساکره


بررسی میزان روان آب و رسوب در رخنمون‌های مارنی استان آذربایجان¬شرقی

دوره 17، شماره 43، خرداد 1392، صفحه 79-91

احد حبیب زاده؛ محمدرضا نیک جو؛ حمیدرضا پیروان


تحلیل سازوکار همدیدی بارش سنگینِ خسارت بار در شمال غرب ایران (مطالعه موردی: 14 آوریل 2017)

دوره 23، شماره 70، اسفند 1398، صفحه 79-100

عاطفه حسینی صدر؛ غلام حسن محمدی؛ فیرزو عبدالعلی زاده؛ وحید خجسته غلامی


کاربرد روش رگرسیون وزنی در برآورد تبخیروتعرق در شرق دریاچه ارومیه(مطالعه موردی : شهرستانهای شرق دریاچه ارومیه)

دوره 25، شماره 76، تیر 1400، صفحه 57-67

10.22034/gp.2021.10864

زینب جوانشیر؛ خلیل ولیزاده کامران؛ علی اکبر رسولی؛ هاشم رستم زاده


تحلیل فضایی توسعه منطقه ای استان های کشور بر مبنای شاخص های اقتصادی

دوره 24، شماره 74، بهمن 1399، صفحه 61-72

10.22034/gp.2021.10901

فیروز جعفری؛ افشار حاتمی؛ سونیا کرمی


تحلیل ظرفیت‌های توسعه هوشمند شهر مراغه با به ‌کارگیری اصل توسعه میان‌افزا

دوره 21، شماره 61، آذر 1396، صفحه 75-91

2-6

فریدون بابایی اقدم؛ حسن آهار؛ حدیثه قیصری؛ فرخ طهماسبی


بررسی روند تغییرات میانگین حداقل دمای ماهانه دوره سرد سال در شمال غرب ایران

دوره 21، شماره 62، اسفند 1396، صفحه 79-96

3-8

سعید جهانبخش؛ غلام حسن محمدی؛ شهناز راشدی؛ عاطفه حسینی صدر