دوره و شماره: دوره 21، شماره 61، آذر 1396، صفحه 1-320 
ارزیابی آسیب‌پذیری ذاتی آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش‌های DRASTIC، SINTACS و SI

صفحه 57-74

2-5

اصغر اصغری مقدم؛ مریم قره خانی؛ عطا الله ندیری؛ مهدی کرد؛ الهام فیجانی


آشکارسازی همدید و هیدرومتئورولوژیک ریشه‌های جوی سیلاب هروچای

صفحه 203-221

2-13

بتول زینالی؛ مهدی عالی جهان؛ فاطمه دشتبانی؛ رحیم فاضلی


کاربرد فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در تعیین بهترین کاربری منطقه درکش خراسان شمالی

صفحه 261-277

2-17

حمید علیپور؛ حسن فتحی زاد؛ محمد اخوان قالیباف؛ فهیمه عربی علی آباد