موضوعات = ژئومورفولوژی
ارزیابی روند توسعه نواحی سکونتگاهی و تاثیر وضعیت ژئومورفولوژیکی منطقه در توسعه آینده شهر بانه با استفاده از مدل LCM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22034/gp.2022.51431.3000

اسدالله حجازی؛ عطرین ابراهیمی


بررسی تغییرات کاریری اراضی با استفاده از تکنیک شی‌گرا و پیکسل پایه مطالعه موردی: حوضه فیروز آباد خلخال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1401

10.22034/gp.2023.52092.3014

الهامه عبادی؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ صیاد اصغری؛ رئوف مصطفی‌زاده


ارزیابی خطر فرونشست‌زمین در دشت کرمانشاه با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22034/gp.2023.55693.3111

معصومه رجبی؛ شهرام روستایی؛ سارا مطاعی


بررسی تغییرات ارتفاعی سطح زمین با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری SBAS در بخشی از شهرستان سراب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

10.22034/gp.2023.55307.3099

صیاد اصغری سراسکانرود؛ شیوا صفری؛ الهام ملانوری


بررسی وضعیت زمین لغزش حوضه آبریز طارم با استفاده از مدل همپوشانی ریسک-آسیب پذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.22034/gp.2023.54607.3073

مژگان انتظاری؛ شکوه استکی؛ حمیده غلام حیدری


بررسی روند تغییرات کاربری اراضی و کیفیت شیمیایی آب های سطحی در حوضه قرنقو چای هشترود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1402

10.22034/gp.2023.57029.3152

معصومه رجبی؛ فریبا کرمی؛ مجید رنجبری


پهنه بندی آسیب پذیری شهرستان اردبیل در برابر خطر زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22034/gp.2023.58617.3190

صیاد اصغری سراسکانرود؛ الناز پیروزی


بررسی و پایش تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز رود زرد با استفاده از سنجش از دور و مدل زنجیره مارکوف

دوره 27، شماره 83، اردیبهشت 1402، صفحه 49-61

10.22034/gp.2023.14704

محمد حسین رضائی مقدم؛ معصومه رجبی؛ سیده معصومه موسوی


ارزیابی رشد فروچاله های گچی و مخاطرات ناشی از آن

دوره 26، شماره 80، مرداد 1401، صفحه 43-27

10.22034/gp.2021.45514.2822

مژگان انتظاری؛ حمیده غلام حیدری؛ حاجی کریمی


ارزیابی دینامیک جانبی مجرای رودخانه کهمان

دوره 25، شماره 78، بهمن 1400، صفحه 59-83

10.22034/gp.2021.44161.2765

ایمانعلی بلواسی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ فریبا اسفندیاری؛ بتول زینالی


ارزیابی مخاطرات ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز زنوزچای

دوره 25، شماره 77، آبان 1400، صفحه 131-148

10.22034/gp.2020.41646.2698

موسی عابدینی؛ بیوک فتحعلی زاده؛ معصومه رجبی


واسنجی و اعتبار سنجی مدل SWAT در شبیه سازی رواناب و رسوب در حوضه آبریز شهر چای میانه

دوره 25، شماره 76، تیر 1400، صفحه 129-139

10.22034/gp.2020.40775.2656

محمد حسین رضائی مقدم؛ داود مختاری؛ مجید شفیعی مهر


تحلیل فضایی فرونشست زمین و افت آب زیرزمینی با استفاده از مدل GWR (مطالعه موردی: آبخوان نورآباد ممسنی)

دوره 25، شماره 76، تیر 1400، صفحه 159-171

10.22034/gp.2021.11306

نجمه شفیعی؛ لیلا گلی مختاری؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ رحمان زندی


پایش زمین‌لغزش‌ها با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری InSAR (مطالعه موردی : منطقه اهر تا ورزقان)

دوره 25، شماره 75، اردیبهشت 1400، صفحه 113-126

10.22034/gp.2021.10847

لیلا خدائی قشلاق؛ شهرام روستایی؛ داود مختاری؛ خلیل ولیزاده کامران


بررسی پایداری رودخانه زاب از طریق طبقه بندی مورفولوژیکی آبراهه به روش رزگن

دوره 25، شماره 75، اردیبهشت 1400، صفحه 141-155

10.22034/gp.2021.10858

معصومه رجبی؛ شهرام روستایی؛ محسن برزکار