مطالعه تأثیر نوسانات سطح آب زیرزمینی بر پدیده‌ فرونشست در منطقه قلعه (آذربایجان شرقی، تسوج)

دوره 21، شماره 60، شهریور 1396، صفحه 81-101

02

دکتر علی محمدخورشیددوست؛ رباب رزمی؛ نسیم معالی اهری؛ کریم عباس‌زاده


بررسی پلان قوسی و تنوع در شاخص سینوسی رودخانه کلیبر چای

دوره 22، شماره 64، شهریور 1397، صفحه 81-101

محمد حسین رضایی مقدم؛ محمدرضا نیکجو؛ داود مختاری؛ احمد فاخری فرد؛ کاظم خوشدل


تجزیه و تحلیل دوره‌های بازگشت یخبندان و توزیع زمانی آن‌ در مراغه

دوره 20، شماره 58، بهمن 1395، صفحه 83-100

2

سعید جهانبخش اصل؛ شهناز راشدی؛ مهدی اصلاحی


ارزیابی تطبیقی روش‌های برآورد مقدار بارندگی در حوضه دریاچه ارومیه

دوره 22، شماره 65، آبان 1397، صفحه 83-100

خدیجه جوان؛ علی اکبر رسولی؛ مهدی عرفانیان؛ بهروز ساری صراف


برآورد ارزش تفرجی کلیساهای منطقه حفاظت شده مراکان (مطالعه موردی: کلیسای سنت استپانوس)

دوره 19، شماره 52، تیر 1394، صفحه 85-111

محمد خداوردیزاده؛ صادق خلیلیان؛ باب الله حیاتی


توزیع مکانی شاخص تمرکز بارش روزانه در شمال غرب ایران

دوره 23، شماره 69، آذر 1398، صفحه 87-103

علی اکبر رسولی؛ الناز استادی؛ محمدرضا عزیززاده


تحلیلی بر توسعه گردشگری در منطقه تفرجگاهی شاندیز مشهد

دوره 16، شماره 42، اسفند 1391، صفحه 89-112

مسعود تقوایی؛ مهدی زنگنه


بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر تبریز بر اساس تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA)

دوره 16، شماره 39، اردیبهشت 1391، صفحه 89-108

رسول قربانی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ پری شکری فیروزجاه


سنجش و بررسی کیفیت زندگی ذهنی بر اساس ادراک ساکنان (نمونه موردی محله هاشمی در منطقه 10 تهران)

دوره 18، شماره 50، بهمن 1393، صفحه 89-105

علی اکبر تقوایی؛ مجتبی رفیعیان؛ حسن سلمانی


کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش

دوره 21، شماره 59، اردیبهشت 1396، صفحه 89-111

9

محمدحسین رضایی مقدم؛ محمدرضا نیکجو؛ کامران خلیل ولیزاده؛ بلواسی ایمانعلی؛ مهدی بلواسی


بررسی تحولات اقلیمی حوضه دریاچه نمک درکواترنر پایانی

دوره 17، شماره 46، بهمن 1392، صفحه 91-111

عبدا... سیف؛ سیدمرتضی ابطحی


تأثیر تغییر اقلیم بر رواناب ناشی از ذوب برف (مطالعه موردی: حوضه آبریز شهرچای ارومیه)

دوره 23، شماره 67، اردیبهشت 1398، صفحه 91-107

سعید جهانبخش؛ یعقوب دین پژوه؛ محمدحسین عالی نژاد


سنجش عوامل آسیب¬رسان ناشی از زلزله در منطقه یک شهر تهران با استفاده از GIS

دوره 17، شماره 43، خرداد 1392، صفحه 93-122

علی شماعی؛ نجمه حیدرزاده؛ بابک لطفی مقدم


کاربرد مدلLARS-WG در پیش‌بینی پارامترهای هواشناسی حوضه قره‌سو استان گلستان

دوره 19، شماره 53، مهر 1394، صفحه 93-115

جهانتاب خسروانیان؛ مجید اونق؛ مسعود گودرزی؛ سیداسدالله حجازی


اندازه‌گیری اقتصادی مقدار بهینه شهر مبتنی بر حضور دولت مطالعه موردی : کلان‌شهرهای ایران

دوره 22، شماره 66، بهمن 1397، صفحه 95-115

حسین پناهی؛ پرویز محمدزاده؛ یداله دیوسالار


تحلیل سامانه¬های همدید بارش¬های شدید دوره¬ سرد سال در استان¬های خراسان رضوی و شمالی

دوره 16، شماره 40، شهریور 1391، صفحه 97-118

فرامرز خوش اخلاق؛ سیدامید نبوی؛ اسماعیل عباسی