تبیین الگوی بازآفرینی بافت تاریخی با رویکرد توسعه‌ی گردشگری (مطالعه‌ی موردی: شهر تبریز)

دوره 24، شماره 74، بهمن 1399، صفحه 43-60

10.22034/gp.2021.11052

احمد پوراحمد؛ رحمت اله فرهودی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ طهورا شفاعت قراملکی


ارزیابی آسیب‌پذیری ذاتی آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش‌های DRASTIC، SINTACS و SI

دوره 21، شماره 61، آذر 1396، صفحه 57-74

2-5

اصغر اصغری مقدم؛ مریم قره خانی؛ عطا الله ندیری؛ مهدی کرد؛ الهام فیجانی


ارزیابی کیفی موقعیت مکانی کاربری مسکونی در شهر تبریز با روش تحلیل سلسله-مراتبی

دوره 19، شماره 51، فروردین 1394، صفحه 59-80

محمدرضا پورمحمدی؛ حسن محمودزاده


بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تغییرات زمانی و مکانی تغذیه آب زیرزمینی حوضه آبریز تسوج

دوره 22، شماره 64، شهریور 1397، صفحه 59-79

مجید رضایی بنفشه؛ طاهره جلالی عنصرودی


تحلیلی بر الگوهای مکان‌یابی ایستگاهای مترو شهری (مطالعه موردی شهر تبریز)

دوره 21، شماره 60، شهریور 1396، صفحه 61-79

01

دکتر محمدرضا پورمحمدی؛ شیرین بدری اصل


تحلیلی بر پتانسیل های اقلیم گردشگری در شهرهای دامنه سبلان

دوره 21، شماره 62، اسفند 1396، صفحه 61-77

3-4

علی پناهی؛ علیرضا ستاری


پهنه‌بندی مناطق مناسب فتوتوریسم در ایران

دوره 20، شماره 57، آذر 1395، صفحه 63-79

2

مریم بیاتی خطیبی؛ شهرام ملکی؛ درنا غفاری؛ ثریا هادی


تحلیل عوامل موثر بر معیشت روستایی (بررسی موردی: روستاهای شهرستان سردشت)

دوره 20، شماره 58، بهمن 1395، صفحه 63-81

2

مرتضی توکلی؛ شیرکو احمدی؛ غریب فاضل نیا


بررسی رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانوارهای مناطق شهری و جدایی‌گزینی فضایی در شهر تکاب

دوره 22، شماره 65، آبان 1397، صفحه 63-81

فریدون بابایی اقدم؛ ابوذر مطیع دوست کومله؛ محمد امین عطار؛ سمیه روشن رودی


بازیافت اراضی بایر شهری

دوره 16، شماره 42، اسفند 1391، صفحه 65-88

محمدرضا پورمحمدی؛ علی اکبر تقی پور


راهبردهای باززنده سازی میدان های تاریخی (نمونه موردی: میدان صاحب آباد تبریز)

دوره 19، شماره 52، تیر 1394، صفحه 65-83

هادی حکیمی؛ سلدا نظری؛ نیلوفر نظری


بازسازی بیش از یک قرن بارندگی سالیانه از روی حلقه‌های درختی بلوط ایرانی (Quercus persica) در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی منطقه دنا)

دوره 20، شماره 55، اردیبهشت 1395، صفحه 65-86

2

حمید جلیلوند؛ حسین زارعان؛ حجت ا... یزدانپناه؛ سعید موحدی؛ مهدی مومنی؛ نبی ا... یارعلی


ارزیابی پراکنش فضاهای گردشگری تاریخی ـ فرهنگی و خدمات جانبی آن در شهر تبریز

دوره 16، شماره 41، آبان 1391، صفحه 67-94

کریم حسین زاده دلیر؛ محمدرضا پورمحمدی؛ صمد مدادی